Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum

21

152. Visscher (Maria Tesselschade). — In rood en zwart krijt naar

H. Goltzius, door Ploos van Amstel. Bovenaan H. G. 1612 — v. Som. 5882.

Door Ploos van Amstel althans als haar portret aangegeven en sedert als zoodanig beschouwd.

153. Swelingius (Joannes Petri).—joan Muller sculps. 1624.—

Mr. 5229.

154. Huygens (Const). Aetat. XXVII. Mich. MlEREYELD pinx.

w. delff sculps. Met Lat. onderschrift van Dan. heinsius — Mr. 2686.

155. Huygens (Const). — ant. van Dyck pinx. paul pontius

sculps. Z. j. folio. — Mr. 2684g.

156. Huygens (Const.). —Netscher pinx. A. blotlingh sculps.

— Mr. 2680.

N.B. Zonder den vijf vingers breeden rand van onderen.

157. Barleus (Casper). — I. Sandrart delin. Theod. Matham

sculps. C. Dankerts excud. Met 8-reg. Lat. onderschr. v. Art. Ionstonus. — Mr. 220.

158. Groot (Hugo de) door J. HOUBRAKEN naar. .. M. Mierevelt.

Aetat. 48. A°. 1631. Met onderschrift van I. V. vondel.

Vgl. Unger. bladz. 166, die het jaartal onjuist opgeeft.

159. Heinsius (Daniël) door I. suyderhoef. In rand met Lat.

onderschrift.

160. Scriverius (Petrus). — C. visscher del. P. soutman sculps.

— Mr. 4897.;

161. Vossius (Gerardus Ioan.). — Sandra[rt] pinx. A. Bloteling

sculps. Met Lat. onderschrift van C. Barlaeus.

N.B. Vroeger staat van Mr. 5864, met de latere staat.

162. Coppenol (Lieven van) naar Rembrandt's grooten Coppenol

door basan? — Vgl. Mr. 1123.

163. Meursius (Henricus). Aet. 36. A°. 1639. P. Codden pinx P.

pontius sculps. Met onderschrift van J. V.Vond[el].— U.332.

164. Cotermans (Judith). — „Iuditha Cotermanna Dordracena,

Henrici Meursii coniux". Aet. 24, A°. 1639. P. Codden pinx. P. Pontius sculps. Met onderschrift van J. v. Vond[el].

— U. 333.

165. Keyser (HendrickDe). — T. D. Keyser delin. 1621. L. Suyder-

hoff f. Met gegraveerd onderschrift van I. V. vondelen. 2e staat. — U. 729.

Sluiten