Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK

Spreekt van het ware goud uit bovenwereldsche gewesten.

Ze beweren, dat het beste bewijs er voor, of iets in je hart heeft wortel geschoten, en er tot bloei is gekomen, dit is, dat je er over droomt. Dien nacht heb ik met mijn gebochelden speelman de stad in alle richtingen doorkruist, achter een ongeloofelijk geluk aan, een hert met gouden horens, een godengestalte, een veelkleurige wolk, wat het precies is geweest kan ik niet zeggen, want bij eiken straathoek, als ik meende, dat ik het eindelijk bereikt had, en met de handen kon grijpen, was het verdwenen, had het zich opgelost.

Teleurgesteld en vermoeid werd ik wakker. Ik dacht over het lied na, maar de melodie zoowel als de woorden was ik vergeten, ofschoon mijn bloedklop zacht de maat aangaf. Ik, moest den dag beginnen; hij kwam mij als een geweldenaar voor, met wien ik, zeker van een nederlaag, had te worstelen. Stil bleef ik liggen, starend naar de betimmering van eikenhout langs de wanden, het behangsel met zijn goud en zijn purper en de balken van de zoldering. Ik kende er iederen barst van, ieder vlekje.

In dit zelfde bed heb ik als land al geslapen. Voor den

Ik en mijn Speelman

15

Sluiten