Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK

Waarin ik leer begrijpen wat een taak het voor Cokimbus moet geweest zijn, om Amerika te ontdekken.

Maar als ik eindelijk een weg had ontdekt en tot in het hart was doorgedrongen van een stadswijk, waar ik nooit van tevoren een voet had gezet, en als mij de straatventers den lof van hun waar in het oor schreeuwden, de bedelaars de hand uitstaken, kwajongens mij vlak voor de beenen krioelden, lieremannen hun bedroefd lied langs bouwvallige gevels op deden treuren, en een haastig deerntje langs mij heen schoof met een sprankje van spot in den blik, werd het mij duidelijk, hoe ik eigenlijk was uitgetogen om een vloo in een hooiberg te zoeken, al vergemakkelijkten dan ook de bijzondere kenteekenen van den verscholene de taak. Daaraan klampte ik mij vast, en ik noemde ze een koopvrouw, die naast een boeket tomaten, kersen, penen en slakroppen op de stoep van haar winkel in den zonneschijn zat. Ze kon mij niet helpen, noch iemand uit de menigte, die zich nieuwsgierig om ons heen had geschaard.

Ik werd naar een steeg verder verwezen, naar een kaaszaak, waar ze met gansch de buurt bekend moesten zijn. Toen ik daar het belletje van de onder-

19

Sluiten