Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijk niet toekwam, omdat het voor een ander bestemd was.

En dan decreteert mijnheer de Lingendres dat, wat op onrechtmatige wijze van den zoon is verkregen, aan den vader zal worden terugbetaald.

Lachend buigt ze heen over het blad van de tafel, en drukt hem op allebei zijn wangen de kwijting van haar schuld.

Wat tengevolge heeft, dat Sebastiaan Fabritius heeft aan te teekenen, dat, zoodra er een vrijer aan den horizont opdoemt, er nogeens nader over een uitzet zal worden gepraat.

En dan meldt zich de procureur van den koning aan met zijn kleinen knaap op de armen, Valentijn's vriendje, de eenige, dien we niets kunnen geven, omdat hij reeds alles bezit op de wereld, en verder de smid, ook de bakker.

Ten laatste wordt voor heel Floreuse nog een fonds gesticht, waarvan ieder jaar een feest zal worden gehouden.

De dorpsklerk leest nu het stuk voor, en als hij er onder gezet heeft; „gedaan te Floreuse, den .. . van de wijnmaand 17. . .," onderteekenen wij het document met ons drieën.

Wanneer het jubelen en heil wenschen bedaard is, treedt weer het kuslustige meisje, dat aan mijn vader haar uitzet heeft ontfutseld, naar voren, en vraagt

274

Sluiten