Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we wat meer op de kust aan en daalden toen Tan 2500 M. tot 160 M. Hiér was 't windstil, zoodat we weer harder opschoten. Bij Gwadar gaan we *t land verlaten en vliegen in een rechte lijn ovér zee naar Karachi. Op deze wijze zagen we zeer weinig van de verschillende vormen van de kust van PerzfB, zooals de foto's van Van der Hoop die laten zien.

Na een vlucht van ruim 9% uur landden we weer dn de bewoonde wereld: Karachi, waar we door de R. A. T. buitengewoon ontvangen werden. Ze stonden paf en wilden niet gelooven dat we 1 October uit Amsterdam waTen vertrokken. Hoewel wij geen Engelschen waren, betoonden zij zich zeer enthousiast. We mochten zelf niets aan de machine uitvoeren. Ze hadden daar menschen, die de Lynx kenden en onder leiding van Elleman was alles spoedig in orde.

Toen werden we meegenomen naar de „officers mess" waar we te eten en te drinken kregen. Daarna een heerlijk bad genomen. Hadden we onze winterkleeren in Aleppo gelaten, hier liet ik mijn Europeesche kleeding achter om die later weer op te halen, 's Avonds werden we naar het hospitaal gebracht, waar we fijn .^gemaft" hebben. Alles ging vlot tot dusverre.

16

Sluiten