Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het einddoel in zicht!

TOEN Fr ij na, Elleman en ik 's morgens in Bangkok wakker werden, kostte het toch eren moeite .om goed te begrijpen, dat we 'n paar dagen te voren van Schiphol waren gestart. Wat leek het vèr achter ons. Tot nu toe was alles, kleinigheden niét meegerekend, van' een leien i dakje gegaan, en wij konden alleen maar hopen, dat ook de rest van onzen

tocht een zoo vlot verloop zou hebben. Nog een paar dagen, en we moesten In Batavia zijn, dan ruim een week op Java Mijven, en daarna — terug naar Schiphol, om er 28 October te landen. Zou het groote programma nauwkeurig afgewerkt worden?

Ik had geen tijd om er dien morgen over te filosofeeren. Want een ontbijt, gevolgd door het volpakken van onze Postduif met sandwiches, vruchten, koffie, en. thee en sodawater — lekkernijen, die ons door milde gastheeren werden meegegeven — nam ons compleet in beslag. WM zouden nu onze grootste waterétappe afleggen: 750 K.M. met in dubbelen zin geen. grond onder de voeten! De kunst was natuurlijk om op de kaart precies, uit te mikken waar we weer de kust moesten bereiken. Eh moeilijker nog, om dat daarna precies uit te voeren. Het is ons gelukt, Na vijf uur vliegen waren we nèt waar we wezen wilden. Een bemoedigend succes!

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Want toen jwlj_verder Vlogen met bestemming naar Muntok bleek mij al gauw dat ik een. blunder had gemaakt. Volgens mijn berekening zouden wij het traject Singapore—Muntok nog gemakkelijk op dienzelfden dag kunnen afleggen. Maar het schoot niet op. De Postduif deed wat ze kon, maar van Singapore geen spoor. Daar het uitgesloten was dat het schiereiland Malakka plotseling een verlengstuk had gekregen en wiji volgens mijn cijfers zoo langzamerhand toch Singapore eens moesten bereiken, haalde ik er de kaart bij. Een> Engelsche kaart, die ik zelf had besteld met de uitdrukkelijke boodschap dat het schaal 1/500.000 moest zijn. Ik had haar prompt ontvangen en paste er thuis mijn route op af. Weinig heb ik kunnen vermoeden, dat ik eerst hoog in de lucht boven Malakka ontdekken zou dat die kaart een schaal had van 1/750.000. Een blunder! En een waardoor ik Muntok voor dien dag

24

Sluiten