Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met een zeer zwak windje ln den rug vliegeni we langs Hormuz op de kust aan en zien reeds in de verte Bender Abbas liggen. Het vliegterrein aldaar is een gedeelte van de woestijn. Dichterbij gekomen zlem we reeds een vliegtuig staan; dat moest natuurlijk Könnecke zijn met zijn Kasparvliegtuig „Germanda". Het terrein is vrij groot, doch nogal oneffen hetgeen voor de F. VII met zijn groote wielen geen bezwaar is.

Bij de landing worden we verwelkomd door den Engelschen Consul Richardson, die ons uitnoodigt zijn gastem te zijn. Even later komt Dr. Mackay het terrein op. Zooale overal vroeg ik ook hier of er iemand was, die postzegels verzamelde, om op deze wijze te kunnen ruilen. Dr. Mackay bleek een groot liefhebber te zijn.

Hij nam me mee naar huis en greep flink in zijn doubletten van Perzie. Daarna een whisky soda en weer naar het terrein om te zien hoe het stond met het bijvullen. Daar waren ze flink mee bezig. Dan zie ik plotseling een zeer lang en een zeer kort mam op me af komen: Watt en half Watt? Neen, hoewel hun gestalten er iets op gelijken. Het is Könnecke met zijn telegrafist Herrmann. Direct nam ik maatregelen voor eem foto, omdat dit een aardige herinnering zou zijn. Daarna had ik een lang onderhoud met hem. Hij vertelde mij van zijn Oceaanvlucht. Het is u natuurlijk bekend, dat hij boven Engeland terugkeerde. Hijzelf vond het nogal „kolder" doch wilde het dien eenen keer wel probeeren. „Maar nooit meer" voegde hij er aan toe.

Daarna vatte hij het platf op om een recordvlucht te maken naar het Oosten. Dat was beter gezien. Zoo startte hijt In Keulen en kwam tot... Angora. Wat heeft die man een veine gehad, dat hij niet den Oceaan overgevlogen is, want Keulen—Angora is ongeveer 2700 K.M., dat is de helft van de breedte van den Oceaan. Later verzamelde ik zoowel in Bagdad als in Aleppo nadere gegevens over Könnecke's lotgevallen, die ik volledigheidshalve reeds nu laat volgen.

Het landingsterrein in Angora is buitengewoon slecht, zóó slecht zelfs, dat de Turksche regeering den wensch had uitgesproken, dat ik er niet zou landen. Vandaar dat vriend Könnecke slechts een kleinen afstand kon laten volgen en dus vloog hij naar Aleppo, ongeveer 750 K.M.

Blijkbaar wist hij Muslimie niet te vinden, want hij' landde met veel geluk ongeveer 20 K.M. van Aleppo in het vrije veld. Een der officieren, dit het toevallig gezien had, deed mij het verhaal.

Van zijn landingsplaats af, wipte hij over naar Muslimie. Daar werd, evenals van alle vreemde vliegers, een foto genomen, die ik bij mijn heenreis reeds gezien had. Van Aleppo ging de vlucht verder naar Bagdad en vandaar begon de ellende. Hij' startte vol om een groot traject af te leggen,

47

Sluiten