Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

NATIONALISME

fictie, dat er een Indisch volk zijn zou. De Archipel wordt saamgebonden door de Nederlandsche opperheerschappij over de verschillende deelen, waaruit hij is samengesteld. Een innerlijke band is er ter nauwernood tusschen de drie rassen, die Java bewonen. Tusschen de volken van de verschillende eilanden bestaat zulk een innerlijke band in het geheel nj?t. En zelfs op eilanden als Sumatra en Celebe- staan de verschillende rassen los naast elkander zonder onderlinge relaties.

Dit feit wordt 'niet ongedaan gemaakt door de omstandigheid, dat de fictie van één „Indonesisch" volk steun vindt bij sommige hoog wetenschappelijke Nederlandsche kenners van de kolonie. Voor deze geldt de waarschuwing van Lorenz von Stein, dat elke werkelijke wetenschap begint met de bescheiden erkenning, dat alleen wij, doch niet de werkelijkheid ongelijk hebben kan.

Helaas vinden de „indonesische" nationalisten ook steun in de offieieele benaming: „Volksraad", het eerst als adviseerend gedachte en sedert de nieuwe Staatsregeling voor Indië ook wetgevend college geworden instituut, dat geheel Indië bedoelt te omspannen. Waar niet een volk is, kan er ook geen volksraad zijn. De naam, die aan het College werd gegeven, is even onjuist

Sluiten