Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

NATIONALISME

Zonder de medewerking der goedgezinde inlandsche bestuursambtenaren zal men het communisme en het daarmede voöfloopig gemeene zaak makend „Indonesisch" nationalisme niet baas Worden. Mtt die medewerking behoeft men daaraan, mits men ook overigens een réëele politiek voert, niet te wanhopen.

De voormannen der beide extremistische stroomingen rekenen erop, dat» als het meest voor de hand liggende doel maar eenmaal zal zijn bereikt, Zij het met elkander wel klaar zullen spelen. Afgezien van de economische ellende, waaraan de bevolking ten prooi söu zijn» indien die gecombineerde actie eens mocht slagen, ligt in dien onvermijdelijken strijd om het binnenhalen Van den buit een nieuwe bron Van gevaar voor de bevolking.

Van verdeelen toch van dien buit kan hiér geen sprake zijn. Communisten en militante nationalisten kunnen wel gezamenlijk optreden ter bestrijding van een vermeenden gemeenschappelijken vijand; gelukt het hün echter dien te overwinnen, dan moeten zij erom vechten, aan wie de heerschappij zal toevallen, en dat gevecht zal op den rug der bevolking worden uitgestreden met

Sluiten