Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME

61

nog feller haat en nog meedoogenloozer wapenen dan waarmede tegen den vreemden overheerseht», ook al weer op den rug en ten koste der bevolking —men herinnere zich slechts aan hoeveel inlanders d<6 mislukte poging tot opstand van November 1926 reeds het leven kostte. — gestreden werd. Toen was het nog slechts een eerste en onbeholpen pogen; bij eiken nieuwen strijd zal het aantal slachtoffers onvermijdelijk toenemen. En bij den onderlingen krijg zal het bloedbad niet zijn tft overzien.

De beide extremistische partijen, de militante nationalisten evengoed als de communisten, zijn vijanden van hun eigen volk. ïn tusschen zien alleen enkelen onder de dieper nadenkenden dit ia. Tegenover de groote menigte is het gemakkelijk te verbloemen. Het zou hun dan ook niet beletten aanhang te krijgen onder de massa, indien zij aan deze slechts iets hadden aan te bieden, dat haar pakt. Dit nu hebben zij niet. Wel kunnen zij zonder verdere hulp nu en dan een tijdelijke opwinding bewerken, doch een dieper en blijvend element ontbreekt aan hun actie. Het Russisch communisme staat te ver van den gewonen inlander om blijvend indruk op hem te kunnen maken, voor zoover hij niet door vreesaanjaging, noodgedwongen, tot

Sluiten