Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING

87

geweten met een ruk werd wakker geschud. Thans komt het gevaar niet op eens, doch nadert het ons langzaam maar niet minder dreigend. Zal men nu afwachten tot het vlak voor de deur staat en niet meer af te wenden zal zijn?

Moge ons volk en mogen inzonderheid onze staatslieden, die het lot van ons vaderland in handen hebben, het gevaar, nu het nog tijd is, beseften. Als men blijft slapen, droomen en zich vermeien in hyperethische mijmeringen, zullen de woelingen en opstootjes, op welker herhaling men heeft te rekenen, onverwachts blijken het voorspel te zijn geweest van een niet meer te onderdrukken opstand.

Ja, dan zal de liefde voor het vaderland opnieuw oplaaien en zullen onze „burgerlijke" ontwapeningspredikers en zelfs verscheiden leden der sociaaldemocratische partij, evenals in 1914, hun défaitisme afleggen.

Maar dan zal het te laat zijn!

Sluiten