Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

veel ouderen datum, heeft het eerst omstreeks 600 een rol van meer tjeteekenis in de wereldgeschiedenis gespeeld. Het strekte zich toen uit over Klein-Azië van de kust van de Aegeïsche Zee tot de Halys. Lydië was schatrijk door zijn bloeienden handel. Croesus voerde er sedert 560 de regeering, doch overschatte zijn macht, toen hij zich in staat waande Cyrus te overwinnen. Het orakel van Delphi voorspelde hem de zege, maar binnen eenige maanden was Sardes, de hoofdstad, in handen van de Perzen, 546 (verhaal van Croesus en Solon).

Aan de Lydiërs dankt de wereld de uitvinding van het geld, ± 650. Tot dan toe moesten goud en zilver in den handel telkens op gewicht en gehalte onderzocht worden om als ruilmiddel te kunnen dienen. In Lydië is men het eerst op het denkbeeld gekomen om stukken edel metaal te maken onder waarborg van den staat en met een staatsmerk er op. De Grieksche handelsteden hebben het gegeven voorbeeld onmiddellijk gevolgd, onze maatschappij doet zulks nog alle dagen.

Cyrus, 558—529. Achtereenvolgens heeft Cyrus alle staten in Voor-Azië in zijn macht gebracht. Vooral de snelle, onverwachte ondergang van het bloeiende Lydië, in één veldtocht, maakte diepen indruk op de tijdgenooten. De grenzen van Perzië breidde hij uit van den Indus tot de Middellandsche Zee. Dat was de grootste monarchie, die de wereld tot dan toe gekend had. De machtige veroveraar behandelde de onderworpen volkeren menschelijk en verstandig. De Israëlieten in Babylonië verkregen toestemming om naar Jeruzalem terug te keeren. Tal van sagen zijn ontstaan rondom de schitterende figuur van Cyrus, slechts weinig is met historische zekerheid omtrent zijn persoon en bewind bekend.

Cambyses, 529—522. Zijn zoon Camb^ses voltooide de veroveringen door een aanval op Egypte. Dit rijk beschikte over een sterke vloot, terwijl Perzië geen oorlogschip ter beschikking had. Toen gaf de koning bevel aan de onderworpen Phoeniciërs en Ioniërs om voor een vloot te zorgen. De proef was gevaarlijk, maar slaagde. De Egyptische marine week terug voor de overmacht. Dus bleef Psammétichus III alleen nog zijn leger over, dat in 525 bij Pelusium verslagen is. Egypte werd een provincie van Perzië.

Darius, 522—485, is de organisator van het wereldrijk geweest. Daarbij ging de koning uit van twee beginselen: de Perzen zouden de regeerders zijn, den onderdanen zou echter een groote vrijheid

Sluiten