Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l6

en hun rijkdom. Er ligt een s«aaal-demc<^tisdieJtint over rijn denk» beelden, kortehjk gefflfetreerd door het volksrijm: When Adam dehwd and Eva span, Who was then the gentleman?

Er ontstond in Engeland een veelverspreide sociale ktteratuur, allerlei revolutionnaire denkbeelden vonden gretig aanhang. Tegelijkertijd begon W y c 1 i f zrjn aanval op het kerkelijk gezag. Hu kantte rich vooral tegen de macht der geestelijkheid.

De oorlogsverklaring van Karei V kwam op een tijdstip, dat voor Engeland uiterst ongelegen was: de burgeroorlog kon eiken dag uitbarsten.

II. De Crisis; de nederlaag van Engeland.

Karei V voerde met succes den hernieuwden krijg. Hij dankte dit aan zijn bekwaam bestuur en de veldheerstalenten van duöüeseli» Bovendien^rierf de Zwarte Prins in 1376,;^ vader Eduard III een jaar later. De Engelschen misten voortaan hun krariigen aanvoerder e#h*rloren het grootste gedeelte hunner veroveringen^ iF^knjk.

Maar de dood van Karei V in 1380 had voor Frarutrijk rampzalige gevolgen. De opvolger, K a r e 1 VI, was te jong voor het bestuur, rijnooms verdeelden-met hundriëen de regeerirfgsmacht en zorgden uitsluitend voor hun eigen belangen. Het is dit/onwaardig wanbestuur dat Frankrijk bijna ten ondergang gebracht heeft.

Roosebekè:jBinnen een jaar was de Fransche burgerij in opstand naar aanleiding van de drukkende belastingdecreten van het regentschap. Deze crisis nam gevaarlijke verhoudingen aan, toen ook m Vlaanderen de revoluties van 1302 en 1340 zich herhaalden. Gedurende de veertiende eeuw blijft de sociale strijd in Engeland, Frankrijk en Vlaanderen voortdurend aan de orde. De Vlaamsche graaf, LodewijkvanMale, zocht in zijn regeering vooral den steun van den adel en de aristocratische burgerij»» hield de democratische güden zooveel mogelijk in bedwang. Niettegenstaande zijn met onvoorzichtig beleid brak toch in 1379 een gevaarlijke opstand uit in Gent, Brugge en Yperen onder aanvoering van de machtige weversgüden. Filips van Artevelde stelde zich aan het hoofd van de democratische burgerij, die met geweld haar door den graaf duchtig besnoeide privilegiën wilde terugnemen. Van Gent

Sluiten