Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

Tuit de menigte tegen hen op. In de laatste dagen van Mei 1793 dringen de Jacobijnen de vergaderzaal der Nationale Conventie binnen en dwingen onder geweldig tumult de volksvertegenwoordiging aan de Girondijnen hun mandaat te ontnemen. Het einde is, dat in het begin van Juni de voornaamste Girondijnen worden gevangen genomen op bevel van de Conventie. Tegen deze dwingelandij komen de Girondistische steden als Marseille, Toulon, Bordeaux, Lyon in opstand.

De toestand was dus in het voorjaar van 1793 allesbehalve rooskleurig: de vijand over de grenzen, twee opstanden in het eigen land. Maar de Jacobijnen hadden eindelijk de alleenfaeerschappij in handen. Het zijn de droevigste bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, toen zij het land geregeerd hebben. Die tijd heet in de geschiedenis La Terreur — het Schrikbewind.

§ 9. Het Schrikbewind, (begin Juni 1795—einde Juli 1794).

La Terreur. Gegeven de gevaarlijke binnenlandsche toestand besloot de Nationale Conventie, dat de grondwet buiten werking gesteld en Frankrijk op buitengewone wijze geregeerd zou worden. Dit was het officieel begin van het Schrikbewind1). Het Comité de salut public gedroeg zich als soeverein. Robespierre, Couthon, St. Just, „le terrible triumTnrat", gaven de riditing in de politiek aan en hadden de algemeene leiding in handen. Ministers waren er niet. Het comité was gesplitst in verschillende commissies, voor binnenlandsche zaken, marine, leger, e.a. Het Comité de süreté générale stond aan' het hoofd van de politie en opende de jacht op de verdachten. Berucht is vooral F o u q u i e r-T i n v i 11 e „accusateur public" in bet tribunal révolutionnaire.

Deze Jacobijnenregeering had over het geheele land haar ver-

1) Eigenlijk dagteekende het schrikbewind van de innërning der Bastille 14 Juli 1789.

Tooneel der eeuwen II. ...

Sluiten