Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

worden. Maar de reactie werkte in Frankrijk zoo diep door, dat er groote kans bestond op een nederlaag van de Thermidoriens, aanhangers van de beginselen der Jacobijnen, al waren zij tegenstanders van het Schrikbewind. Bovenal vreesden zij het herstel van de godsdienstvrijheid. Vandaar het laatste onwettig besluit van de Nationale Conventie, voordat zij uit de geschiedenis verdwijnt:

*/s van het aantal der nieuwe vertegenwoordigers moet gekozen worden uit de oude leden.

Op een herstel van de monarchie bestond geen kans. De Dauphin Lodewijk XVII, de zoon van Lodewijk XVI, was in den Temple gestorven, 1795, tengevolge van de mishandelingen van S i m o n, een schoenmaker, onder wiens toezicht hij stond. De dochter van Lodewijk XVI, Marie Thérèse, ,4'orpheline du Temple", werd aan haar familie teruggegeven. De rechten op de kroon gingen in 1795 dus over op den oudsten broeder van Lodewijk XVI, den graaf van Provence *).

De willekeurige maatregel van de impopulaire Conventie lokte te Parijs een heftig oproer uit. De oud-Jacobijnen grepen de gelegenheid aan om de Commune te herstellen, een aantal teruggekeerde emigranten dóen mee, de haat der bevolking tegen de afgevaardigden, onder wie zeer velen een bezoedeld verleden achter zich hadden, deed het overige. Het komt tot een scherp stratengevecht, 13 Vendémiaire Jaar IV van de vrijheid (4—5 October 1795)» De jonge generaal Bonaparte voerde het bevel over de troepen der Nationale Conventie en versloeg de macht van zijn tegenpartij.

De oorlog met het buitenland verliep tegelijkertijd voorspoedig. Na de overwinning van Jourdan bij Fleurus, 1794, en de bezetting der Zuidelijke Nederlanden, drongen de Fransche troepen geleid door de patriotten", onder P i c h e g r u in Januari 1795 ook de Republiek binnen. Willem V vluchtte naar Engeland: ons land werd een état secondaire van Frankrijk onder den naam van Bataafsche Republiek, krachtens de bepalingen van bet verdrag van s'Gravenhage. Jourdan voltooide de verovering van den linker Rijnoever tot Mainz.

Toen sloot Pruisen, dat de handen vrij wilde hebben in Polen, in 1795 den vrede van Bazel, waarbij het in beginsel den afstand van den linker Rijnoever erkende. Spanje sloot zich bij den vrede aan. Met Engeland, Oostenrijk en Sar-

1) Naundprff(in 1845 te Delft gestorven) heeft zich later opgeworpen als afstammeling der Bourbons. Geschiedkundige waarheid kan men echter daaraan niet hechten.

Sluiten