Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

zitter van den Raad der 500 heft hij de vergadering op, doet de grenadiers door een opwindende speech het bevel begrijpen met geweld de vertegenwoordiging uiteen te jagen. Met de bajonet op het geweer dringen zij de zaal binnen, de

18 Brumaire.

heeren afgevaardigden zoeken een goed heenkomen in de bosschen van St Goud.

Dc regeering van het Directoire werd letterlijk omvergeveegd. Frankrijk was in de macht van Napoleon.

Sluiten