Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

aankomen, dat ook Constantinopel in handen van den vijand zou kunnen geraken en bood vredesonderhandelingen aan. De Russen echter bezetten de hoofdstad van Turkije niet: Engeland zou er zeker tegen protesteeren.

De vrede van San Stefano, 1878, tusschen Rusland en Turkije, bracht den oorlog tot staan.

Rusland schreef den sultan voor de vorming van een Groot-Boelgaarschen staat, die zich zou uitstrekken over de oostelijke helft van het Balkan-schiereiland

De geplukte sultan.

Be prent brengt den achteruitgang van de Turksche monarchie in beeld. Be haan (sultan) kijkt weemoedig naar zijn laatste veer, Macedonië. Moet hij die nu ook nog verhezen?

en onder Russisch protectoraat moest blijven. De voorwaarden waren voor den snltan verpletterend, hij zou met Constantinopel afhankelijk worden van den «zaar. Maar toen stak Engeland een spaak in het wiel. Lord Beaconsfield en Salisbury stelden aan de andere mogendheden voor op den Balkan een aantal onafhankelijke, christen staten in het leven te roepen en zoo Rusland op een afstand te plaatsen van Constantinopel. Alles werd bij afzonderlijke verdragen geregeld en daarmee de vrede van San Stefano afgebroken.

Tooneel der eeuwen II jy

Sluiten