Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

245

Satkkc1 ToerF06^ C°—ten elkaar niets in

Marokko. Toen Frankrijk, in strijd met de akte van Algeciras en de m IQo9 nader gesloten overeenkomst de stad F eTbe Sgon^nd dTZ?ï d 6 ° «d e r w e r p i „ g van begon zond de Dmtsche regeering de kanonneerboot „Panther"

bïangt Ag3dir ^ beSChcfm^ V- deD^ne

belangen Dit vlagvertoon was politiek van de dreigende vuist

vtk hÏ iTf UaaV00r 6611 "** -en tarTn:

TSokko tuVTdCrStelIing VCrkeerde' dat Duitschland s m Marokko zou willen vestigen. De generale staf in Engeland

en Frankrijk verwachtte een inval van Duitsche legert g^

ZZlo?tZVeTÏdea °Phet ^breken-n

en b«ÏÏd;Mr t ^ tCrUg V°°r den "P^her-sprong"

L aSand vl ,? T * Protectoraat °ver Marokko met

oen afstand van een gedeelte van zijn Congo-gebied, dat grensde aan Kameroen De Duitsche regeering had In "de hXaak gehjt niettegenstaande haar onhandig beleid. Frankrijk schikTzich ^ rugdemzend voor de vreeselijke gevolgen van een conflict nZ

rrvtterïtDuitschland de ™de CZ

§ 7- De kleine Europeesche Mogendheden.

Spanje. De regeering van Amadeus I, 1871-1872, is een wan hopige worstehng geweest tegen de eerzucht van alle'parti en (Car teten-Affonststen) De koning wist de moeilijkheden niet te beW schen. Teleurgeste d legde hij de kroon neer, x873. De radicale partij in de Cortez proclameerde toen de republiek, 1873-1875 Bmnen een half jaar liep het bestuur hopeloos in de war. De repu-' bhkemen waren onderling zoo verdeeld, dat een paar generaals de grootste macht in handen kregen. Zij vervingen d'e repuS doo een m litaire dictatuur, 1874-1875. In l8l% verhief

histomchvorstenhtus kwam met Alfons X 11, iS^-V we« aan het bewind. Na zijn dood aanvaardde MariaClir h«r g!n-

ZlZ^Z ~* Alf °"S XÏI^ * *" - ^ bewind

Sluiten