Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wereldhistorische plek te Serajewo.

H

p

6

a 1

co

Links aan den hoek der Miljackabrug staat de gedachteniszuil van 28 Juni 1914. Boven het voetstuk prijkt het reliefbeeld der twee eerste offers van den wereldoorlog, boven de zuilen de wapens en kronen. Ongeveer 10 passen van de zuil ziet men op den grond de stalen* plaat, die nauwkeurig de plek aangeeft, waar de beide vorstelijke personen in den auto getroffen werden. De architectonische^bank rechts van de brug draagt tot inschrift: Siste viator! Wandelaar sta stil, en bedenk wat hier geschiedde en welke gevolgen deze gebeurtenis gehad heeft. Op den achtergrond de heuvelruggen van het 1900 M. hooge Trebericgebergte.

Sluiten