Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8i

grootste en langdurigste veldslag van de geheele wereldgeschiedenis uitgevochten.

Na een vernietigend trommelvuur over de 80 K.M. breede linie van Cambrai— St. Quentin—La Fère volgde de stormaanval. Bapaume en Péronne werden veroverd, de overgang over de Somme geforceerd. Het leger van kroonprins Willem doorworstelde de Fransche stelling bij St. Quentin en bezette Montdidier. De Franschen sloegen hier op de vlucht. De spoorweg Parijs—Amiens was verbroken. 12 April moest Armentières capituleeren. Boven den zwaren dreun van het bulderend kanonvuur klonk nu en dan op de lugubre solo van het sombere moordtuig, dat op een afstand van meer dan 120 K.M. Parijs bombardeerde, elk kwartier een schot... Nuttelooze en overmoedige uittarting, waarvoor Duitschland ook duur heeft moeten boeten.

De slag is feitelijk door de aanvallende partij verloren. Het doel, de verovering van Amiens en daardoor de scheiding der Engelsche troepen van het Fransche leger, werd niet bereikt. Dat het voor de geallieerden er op of er onder is geweest in den landoorlog, blijkt daaruit, dat zij eerst nu een algemeen opperbevelhebber over hun geheele krijgsmacht aanstelden, maarschalk F o c h, ten einde door een gecentraliseerde leiding strategisch sterker te staan. Lloyd George drong er telegrafisch bij de Vereenigde Staten op aan zoo snel mogelijk het toevoeren van hun hulptroepen te bevorderen, waaraan met de vereischte energie is voldaan.

Hindenburg en Ludendorff bleven voorloopig nog aan de winnende hand. Soissons is geforceerd. 30 Mei bereikten de Duitschers de Marne, het tooneel van hun zegepraal en terugtocht in 1914. Compiègne stond nog veilig, de voormuur van Parijs. Maar dan komt de kentering in Juli. Een laatste groot opgezette aanval tegen Reims mislukt, de Duitschers moeten hun stellingen over de Marne opgeven. De Vereenigde Staten begonnen, toen de kritiekste periode voorbij was, hun macht in den strijd te doen gevoelen. Meer dan 300.000 Amerikanen werden maandelijks naar Frankrijk overgebracht. Aanvankelijk worden de Duitschers nog voet voor voet teruggedrongen. Montdidier, Bapaume, Péronne zijn in Augustus heroverd, de Belgen overvleugelen Dixmuiden. Daarna treedt de afmatting van het Duitsche leger duidelijk aan het licht. De geallieerden bezetten 1 October St. Quentin, 2 October Lens en Armentières. Kort daarop wordt de Vlaamsche kust ontruimd, Ostende en Brugge zijn weer Belgisch. Denzelfden dag, 18 October, valt de terugtocht uit Roubaix en Lüle. Ludendorff is ontslagen. Aan het strategisch genie van Hindenburg hebben de Duitschers het te

Sluiten