Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

7.

„Gestolen petroleum" en „Gore individuen."

EEN LESJE IN HET SCHELDEN.

Er zijn woorden, die de dingen nuchterweg aanduiden, zonder tegen ze te foeteren en zonder ze te flikflooien, zoals „stoel" of „kat", èn er zijn woorden met 'n kleurtje of 'n geurtje eraan, zoals ,,rolstoel" pf „poesjelief", die je alleen gebruikt als je net door de stoel bent heengezakt, of als je een bevjieging van katteliefde hebt ('t kan gebeuren!). We zouden de eerste soort „aanwijswoorden" en de tweede soort „stemmingswoorden" kunnen noemen, en wie erop Iet, vindt ze allebei in ieder krantenartikel bij dozijnen, net zo goed in De Tribune als in -De Kommunist, de Nieuwe Rotterdammer of in een ander... dag- of weekblad, om geen stemmingswoord te gebruiken! Och, en daar is ook mets tegen, per slot van rekening: door alles wat los en vast is, alleen maar ijskoud ,aan te wijzen", kan een mens misschien geleerder worden, maar zeker niet wijzer: wetenschap zonder „stemming" mag eigenlik geen wetenschap, maar enkel techniek of vakkennis of zo genoemd worden. Denk maar aan Marx: die had stemming, géén klein beetje, en wie zijn boeken uit het hoofd leert, na er die stemming te hebben uitgeperst, krijgt alleen maar hoofdpijn tot beloning voor zijn moeite... of een ridderorde va,n de soci's misschien!

Neen, neen, ik zou de stemmingswoorden uit ons kommunisties taaltje niet graag willen missen, de mooie niet en de Ielike ook niet, want een sappig scheldwoord is op z'n tijd soms 'n raker argument dan een betoog van anderhalve kolom. „Stik in koffie en verdwijn!" heeft Multatuli aan alle Droogstoppels toegebeten, en de knauw zat!

De kunst van schelden. Van raak schelden. Met gal en met alsem, met spot en met humor, en vooral met variatie schelden. Dat is nog zo makkelik niet! Om de doje dood niet: ik cefen me al jaren, en tóch kan ik dikwijls het ware woord niet vinden en zeg maar „rotzooi", net als 'n proletariër, wien het aan „standing" ontbreekt.

Ik heb wel eens horen zeggen, dat je het niet leren kunt: het is een aanleg, een talent, een gaaf: de eene heeft het en de ander niet. Maar toch geloof ik, dat er wel enkele regels zijn

Sluiten