Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

welke mannen en vrouwen vol van God moeten er dan opstaan?

Hoe moet dan de werkkracht der Katholieken torenhoog uitsteken boven die der niet-Katholieken, die slechts de kruimels, van den disch der genade gevallen, opvangen! —

Hoe moeten dan de ergernissen uit de katholieke gezinnen verdwijnen!

Hoe heerlijk moeten dan de groote katholieke organisaties bloeien!

Hoe moet dan de broederlijke liefde vlekkeloos stralen in het katholieke kamp!

Hoé moeten dan de volkeren der aarde verstomd staan over de ijverige actie van de leerlingen des Heeren, waarmede zij den hemel bestormen!

Hoe moet het aanschijn der aarde vernieuwd worden in het zonnelicht van Christus!

Is dat zoo?

De Lt:

Als liet waar is, dat uit de revolutionnaire \gedachtcstrijd het Kommunisme voortkomen moet (en dat is eeuwige waarheid); —

als het waar is, dat wij in een tijd van veelvuldige, ja van dagelikse gedachtestrijd leven (en dat leert de ondervinding);

welke mannen en vrouwen vol van het Kommunisme moeten er dan opstaan?

Hoe moet dan de strijdkracht <der Leninisten torenhoog uitsteken boven die der niet-Leninisten, die slechts de kruimkens opvangen, die van de dis van het revolutionnair inzicht zijn gevallen!

Hoe moeten dan de ergernissen uit de Kommunistiese Partijen verdwijnen!

Hoe heerlik moeten dan de kommunisties gezinde organisaties bloeien!

Hoe moet dan de makkerliefde vlekkeloos stralen in het revolutionnaire kamp!

Hoe moeten dan de volkeren der aarde verstomd staan over de levenwekkende aksie van de volgelingen van Lenin, waarmede zij de hel van het kapitalisme bestormen!

Hoe moet, ja hoe moet dan het aanschijn der aarde ver-

Sluiten