Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

(Ze slaan de tengere armpjes om eikaars hals en zweven luchtigjes verder, zingend):

Zoeme, zoeme, zoeme. Honing uit de bloemen, Stuifmeel geel en Stuifmeel rood, Dat is 't rechte bijenbrood.

Eerste Dar: Je ligt, je ligt!

Tweede Dar (kreunend): Nog niet, nog nietI

Eerste Dar: Jawel beide schouders op den grond.

Je hebt het glansrijk afgelegd, waarde dar.

Tweede Dar: (zich wrijvend, op de been spartelend en zijn vleugels bestrijkend) Jonge-jonge, 't is een fraaie bezigheid, hoor . . . voor een geposeerde dar .... 't Lijkt wel vlinderspel

Maar nou, (zich plotseling zusammenfassend) kun jij nou

zien wat daar buiten het vlieggat gebeurt? Ik wèl

(Ze turen beiden in de verte).

Eerste Dar: Buiten het vlieggat? Wel, daar schijnt de zon en daar springen en dansen de werksters met heele balen rood stuifmeel, kleverig en glimmend van alle viezigheid waar ze op hebben gezeten.

Tweede Dar: Haha, dat kun je denken. Niet, dat ik me erop wil laten voorstaan, dat ik alles zie en alles zoo goed begrijp, maar voor het vlieggat, waarvan je toch moest weten, dat er op dit uur geen honing of stuifmeel doorkomt, staat de oude ziener en tuurt naar buiten, en twee speurders staan er, die binnenkort, als de oude in een vlaag van sadisme haar koninginne-eieren heeft gelegd, zullen moeten uitvliegen om een tak te zoeken waaraan het zoodje idioten, dat met haar mee verdwijnt zich op kan hangen, en die later een nieuwe schuilplaats zullen moeten vinden waar ze dan opnieuw kunnen gaan zweeten en bouwen tot ze er grijs van zien, of tot de natuur er zelf een stokje voor steekt. En daar staat ook de wacht, om den hommel in zijn dikken toet .te steken, die denkt op dit warme uur te kunnen binnensluipen. Zie je die niet eens?

Eerste Dar: Dar, je bent knap. En als eenmaal de dag gekomen is, waarop onze levens zullen gewogen worden en over het

Sluiten