Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

W erkster s-lied:

Zoeme, zoeme, zoeme, Honing van de bloemen, Stuifmeel geel en Stuifmeel rood, Dat is 't rechte bijenbrood.

Tweede Dar: Ziezoo ....

Eerste Dar: Er schijnt iets te zijn afgeloopen.

Tweede Dar: Heel juist geformuleerd, beste dar. Inderdaad zijn we de laatste fase van ons darrenleven ingegaan.

Eerste Dar: Altijd weer den dood voor oogen, dar.

Tweede Dar: Ja, beste vriend. Had ik niet gelijk toen ik je zei, dat men er tenslotte toe komt liefst geen vleugel meer te verroeren? Waartoe al die drukte, waartoe dit afscheid, waartoe die juichende begroeting, straks, van de nieuwe koningin? Het was alles beter niet gedaan. Het was beter we waren sluimerend gebleven als toch de donkere dood zoo dicht achter de geboorte staat.

Koor van Werksters:

Zoeme, zoeme, zoeme, Honing ? ?

(Ze houden den darren vragend de schalen met honing voor). Tweede Dar: Wel ja zusje, laat ons drinken en vroolijk zijn.

Een W erkster: Kunnen darren dan wel vroolijk zijn ?

Tweede Dar: Waarom niet zusje. Als ze willen?!

De Werkster: Kunnen darren dan wel willen? Hun gezang is altijd somber als de orkaan en donker als het verlangen. En het moet toch niet prettig zijn altijd zoo zwart te denken.

Tweede Dar: Nee zusje, prettig is het niet, Maar het schijnt wel, dat jullie het zelf zoo verkiezen.

De Werkster (dwepend): Ach ja, heerlijk somber is de zang van de darren. Zoo donker als de orkaan en zoo rood als het verlangen. Het trilt tot diep in onze maagdelijke hartjes, en we moeten wel heel hard werken om niet te barsten van vreugde. Wil je zingen, darren, zingen voor ons?

Sluiten