Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

vragen (je wist wel wanneer je hem kreeg, maar nooit wanneer je hem weer kwijtraakte), ze wouen toch wel wat voor 'em doen.

Maar toen zei er een, die hem gezien had, dat ie er uitstekend uitzag. En een ander, om te pesten, voegde erbij, dat ie een sfeer van je reinste levensvreugde om zich heen had, die je weer eens even tot een ander mensch maakte. Hij had tegen hem uitgeweid over al zijn reizen ....

„Nou, als die eenmaal begint, ben je nog niet van hem af", trachtte er nog een te schertsen.

.... over de Parijsche vrouwen, en de Madrileensche marmeren paleizen, over die bruisende Parijsche lucht, het leven in de parken daar, de Jardin du Luxembourg, waar je 's morgens de medische studs de groote karpers ziet voeren in de vijvers, waar 's middags de kindertjes komen met hun nons en pret maken in de caroussels met d'r ouwe kaduke piano's, hun schuitjes en paarden, waar de kleuters stijfjes-gewichtig op zitten, en waar de héél groote broers van 4 jaar tegen aanhangen, in een bravour, dat de angstige vermaningen van toekijkende moeders totaal negeert, waar later op den dag heeren met buikjes hun crocket spelen, en waar „sfeer" is... . En hij was op een Bank geweest. Place de 1'Opéra, en

Och kom, had ie een betrekking gehad ? ... .

Ja, ja ... . en öf. . . . drie maanden lang, van 600 francs nog wel.... En hij zei....

..Nou, wat zei die? . . . Zie je, hij zou toch nog wel ééns verstandig worden" kwamen ze, wat de financiën betrof wel wat opgelucht, en, denkend aan eigen vrouw en kroost, voegden ze er medelijdend aan toe: „als het dan maar niet te laat was..."

Maar, ging de ander tergend voort, hij zei, dat ie het nou ook nooit weer zou probeeren .... Dat ie blij was, dat ie nu uit ervaring wist ,Wat wist? .. .."

.... dat je geen vaste betrekking kunt hebben, en dan, zooals onze families dat noemen, „in je vrije tijd" kunst maken. Tenminste niet zijn kunst....

„Zijn kunst! Jawel, hij voerde nog al wat uit. Kijk eres, we zijn allemaal kunstenaar nietwaar, en we zullen het iemand waarachtig niet kwalijk nemen als ie op grond van zijn prestaties zich zekere maatschappelijke vrijheden veroorlooft, en weigert zijn kostbare tijd op een kantoortje te verdoen. Maar laat ie dan ook wérken, verdomme, en met iets voor den dag komen..."

Sluiten