Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEGRADATIE EN HEGEMONIE I, II.

I.

Jezus sprak niet voor de Joden. Hij, die geboren werd op de puinen van een verworden Joodsche cultuur (en als reactie op haar verwording) sprak zijn boodschap-aan-de-menschen voor Rome en het Westen; daar en nergens anders ontkiemde immers zijn zaad. Zoo zal op de puinen van het Europeesche Christendom de nieuwe Leeraar zijn woord tot de Amerikanen richten, en mèt de Amerikaansche massa zullen alleen zijn Europeesche discipelen (de enkelen, die zich konden ontdoen van geleerdheid en traditie) het Godswoord in deze allerlaatste openbaring begrijpen.

Want Europa heeft gedaan: Atlantis, nauw verbonden met het tegenwoordige Amerika, verzonk in de golven, Indië heerschte en verging, China, Egypte, Israël heerschten en gingen onder, na Azië steeg Europa ten wereldtroon.... zie de golvende lijn der evolutie: de rij is rond geweest en Amerika meldt zich als vaderland van het nieuwe ras en van de nieuwe beschaving. Waarom? Alleen al daarom, dat in de «nieuwe Wereld" de grootste energie is opgehoopt, een energie zóó ontzaglijk, dat ze slechts in het scheppen van een menschenras geheel kan worden omgezet en verwerkt.

En Europa zal een museum blijven, ongeveer zooals Griekenland het museum en de hoogeschool (en de lagere school) der Romeinen was. En de blagen van Amerikanen, deze brutale» wilde kinderen in hun eerste jeugd zullen er komen leeren en leeren, tot ze alles zullen hebben doorzien en het zullen wegwerpen om méér en beter te weten. Want Amerika, dat, zonder eenige eruditie, zonder poëzie, zonder eenigerlei cultuur (slechts in het bezit van een rudimentaire Golem-kracht) nog niet verder reikt dan de helft van onzen gestrekten bovenarm, zal reiken, eens wanneer het zijn ouders verre is ontgroeid, tot een Europeesche armlengte voorbij onze vingertoppen, ver over dollar en petroleumdriften heen (Sturm und Drang: kracht

Sluiten