Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

hun Zaterdagsche (tegenwoordig ook: Zondagsche) dancing-teas bijeen te brengen, menschen, die elkaar kennen (who is who?J, die, behalve dansen, ook weten te zitten (wat, gezien de afmetingen der knusse, laag-bij-de-grondsche rieten stoeltjes een kunst op zichzelf is), thee te drinken en te converseeren.

Het orkestje, waaronder we een lid van het geslacht Logger opmerkten, animeert tot dansen, en, wat meer zegt: tot devoot dansen, tot een volkomen overgave aan de roes der streelende, zoet-vloeiende, de bekoorlijk afgehakte, ruischende, palpitante melodieën, .jjfe. 5

Een oudere heer (die uit de wagen met het dubbele wapen), op den voet gevolgd door zijn schuchtere stamhouder, steekt de zaal over en helpt zijn zoon aan een allerbekoorlijkste partnerin. Men buigt, men leidt elkaar „ten dans", men is wat stijf en deftig, en gegeneerd, maar bij de tweede strofe van de Loggersche boston is men het al vergeten en bostonneert.... als in Parijs.

In een hoekje, achter een tafeltje met Darwins troont een bekoorlijk kopje, zwart omlijst, dat met élégance een goudbrokaten toque met felroode bol exhibeert.

Langs ons heen, in de armen van een levenslustige tweede luit, zweeft een elfen-figuurtje in effen goudbruine shantung, met een poppegezichtje en groote amandel-oogen als uit de Sketch.

Man tanzt, man teat, man lacht — gedempt, bescheiden

Haagsche sfeer!

Er valt een stilte. Een nette heer houdt een toespraak, annonceert een bal, een vergadering. En wordw.Jbeapplaudisseerd!

Maar de zaken gaan voortreffelijk in de Parkstraat. M*j> drinkt er geurige thee, men zit er knusjes, een sigaret is niet verboden, men danst er met gemak — na de eerste maten van traditioneele weifelende gêne. Het is er zóó gezellig in het oude huis van papa Suikerman, dat men er zijn Hollandsche réserve en de vier kwartieren op zijn Rolls Royce. ...bijna zou vergeten.

Zóó kan men, dunkt mij, plastisch dansen ook zónder subsidie. We buigen het hoofd voor zooveel doorzicht, en brengen hulde aan de goede smaak van deze twee ondernemende vrouwen !

Sluiten