Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

181

put je vit.... Het is jouw schuld.... het is haar schuld .... het is de schuld van jullie beiden .... Het is een strijd tegen het noodlot.... een onvruchtbare strijd tegen het lot, dat jullie forceeren wilt.... Want zij verlangt het niet.... Zij zou sterk zijn om haar eigen weg te gaan .... als je het maar aandurfde .... De consequentie van je beroep .. .: een eenzame te zijn .. . Einsam bin ich. nicht alleine .. . Eenzaam met de heele. heele wereld om je heen. . . het zou kunnen....

(Ze drukken zich vaster tegen elkaar aan).

De m.: Waarom wil je niet, dat ik je zoen? Waarom trek je je opeens terug?

De vr: Ik weet het niet....

De m.: Wéét je het niet ? .. . Maar dat is veel erger, dan wanneer je het wist.... Intuïtief veeg je je mond af als ik je gekust heb... Waarom doe je dat... als je toch van me houdt?

De vr.: Ik weet het niet. Laat me maar weggaan. Ik dacht, dat ik je liefhad.... ik meende het zeker te weten.... Maar ik weet misschien niet eens wat liefde is.... Laat me weggaan.... ik voel, dat ik je ga haten....

Dem.: Maar lieveling, wat Hoe ik dan? Wat heb ik dan nu weer gezegd ? Ik zeg niets, ik was zoo zoet en zoo stil. Ik lag naast je en ik was gelukkig ...:

De vr.: Je was niet gelukkig.... Je meent het niet.... Je kussen zijn valsch....

De m.: Valsch ? O, liefste, liefste.... ze zijn zóó echt.... zóó echt.... mijn liefde voor jou zoo eindeloos waar als.... als God in den Hemel, die ons vereenigd heeft.... Stil nu.... voel je au weer veilig bij mij.... Leg je hoofd aan mijn schouder, aan dien schouder waar jij alleen rusten mag....

(Hij trekt haar tot zich)

De g. f.: Er is een weg .... Love will find a way.... De m.: Heb je het laatste nummer van Life gezien ? De vr.: Van wat?

De m.: Van het weekblad „Life", Ik zag het gisteren toen ik aan alles wanhoopte. Plotseling viel mijn oog erop. Het was een plaat van een ridder, die een vrouw meevoert op zijn paard .... In groote letters stond er boven: Love will find a way.... De liefde zal een weg vinden.... Is dat geen vingerwijzing? Maar....

De g. f.: Ze verstaat geen Engelsch.... Jij hebt Goethe en

Sluiten