Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

De m.: Jij weet niet wat liefde is ? . .. O lief, lief, eigen kind .... Wat bazel je toch.... Is dat dan géén liefde, dat heerlijke, warme gevoel, dat je voor mij hebt, dat je naar me doet verlangen, dat je voor me doet zorgen ... Zou je dan voor iemand anders willen zorgen, zóó zorgen als je voor mij doet?

De vr.: Het gaat niet.... Jij hebt het niet noodig . . .

De m.: Ik heb het niet noodig ? O, liefste, ik heb het zóó noodig. Ik heb jouw zorg, jouw aandacht zóó noodig .... Lieve, lieve ....

De vr.: (afwerend) Laat me nu, versta je ... .

De m.: Laat me nu ? Ben ik dan niet je man ?

De vr.: Nee .... Ik ben niks .... Jij hebt alles in me gebroken .... Ik kan niet meer liefhebben .... Ik hou van iedereen .. . Versta je, van iedereen ... O, geef me toch eindelijk een trap .... en méén het.... Haal me niet wéér terug .... en laat me mijn eigen weg gaan ....

De m.: Je eigen weg gaan ?... Ha-ha, je eigen weg gaan?... Dat zou je wel willen, hè .... En ik dan . . . . En ik dan?... Die je alles gaf.... alles wat er aan schoonheid, aan waars en goeds in me leeft.... Ik, die je mijn ziel gaf... Jij weggaan en mijn ziel rooven en mij alleen laten • i • koud, leeg, arm.... Een reddeloos wrak ? .. . Zou je dat kunnen ?

De vr.: Ja ... . ja .... Ik zou het kunnen .... Ik kan het.... (hij drukt haar neer en wrikt aan haar polsen) Ik kan het... ik kan het... ik blijf niet bij je . . . Au ... au ... o, je doet me pijn ...

De m.: Pijn ? En wat doe je mij ? Met je voeten trap je over mijn hart.

De g. f.: En ze doet niet .eens haar schoenen erbij uit. . , , schoenen met spijker-beslag ....

De m.: Pijn ? Ik zal je pijnigen .... totdat je weet, wat je mij hebt gedaan .. .,

De g. f. Dat zal ze nooit weten. Ze heeft je lief.... Ze zal nooit begrijpen, dat ze je leed kon doen .... Niets als liefde kan ze je geven .... Maar jij bent het.... jij....

De m.: O, lieveling, lieveling, vergeef me ... Ik ben het, die je verkeerd begrepen heb... Ik ben de schuld van alles... Nooit zal het meer gebeuren .... Nooit.... dat zweer ik je. God hoort me, dat ik je dit beloof. . . Maar kijk me dan weer aan, kijk me aan ... en geef me het . leven terug.

Sluiten