Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

denken.... Zul je dat.... Wil je dat voor me doen ? Me veel kracht. sturen om te kunnen werken ? ....

De vr.: Kan dat niet.... morgen ? ....

De m.: Nee, nee .... het moet, nu .... Ik bén er al telaat mee. Denk eens wat hier op het spel staat.... Mijn eerste -artikel in de ..Mercure de France" ? ... Maar zul jij lief aan me denken? Zonder dat kan ik niets.... Ga nu, schat .... Tot straks ....

(Zij gaat).

De m.: Liefste .... Eén zoentje nog .... uit de verte (Zij werpt hem een haastige kushand toe en dwaalt dan weg, troosteloos, verslagen).

(Fanfares. Tien fantastisch groote figuren in pompeuze kleederdracht komen op onder daverende fanfares. Ze groepeeren zich om den man.

De eerste figuur: Mercure de France, s'il vous plaiti

De anderen: Hoera! Hoera! Hoera!

De tweede f.: La Mercure de France, s'il vous plait.

De anderen : Hoera! Hoera! Hoera!

De derde f.: De.... de Académie Francaise . •• ..

De anderen: Brouha! Brouha! Brouha 1

De m. (de hand voor het voorhoofd slaand, gilt): God, wat is dat ? . .. Wat moet jullie .... Wat heb ik gedaan .... O. liefste heveling .... Eenvoudige, lieve, wijze schat.... Red mij .... red mij.... Nu is het de waarheid, die ik wil, nu ishet het leven, dat ik wil.... Liefste, waar ben je ?

Een der figuren: Ze gaat nu met een ander mee.

De anderen: Hoera! Hoera 1 Hoera!

Een andere f.: Zij koos het leven, jij de pen .. .

De anderen : Trala 1 Trala! Trala! ...

De m.: Help me, God, o, help me nog éénmaal... Ik heb Uw stem gehoord ... Gij spreekt door haar .... Ik wil luisteren .... luisteren .... Heer, heb erbarmen .... (De figuren maken nu een ronde-dans om hem heen. De muziek overschettert zijn hulp-geroep. De grijze figuur is bezwijmd ter aarde gevallen)-

Sluiten