Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

kleuren vlakten voorbij in suizend ijlen. En hij hoorde de stem zeggen:

— Sommigen hebben het vermoed. En dan:

— Je dacht dat hier zee was, maar de oceaan uit het christelijke tijdperk is er nog niet. Christus heeft nog niet geleefd, het Christendom is hier onbekend, dat duurt nog wel honderd eeuwen! Het is nu tien duizend jaren voor diens geboorte en onder je spreidt zich At* lantis, het beste menschenland dat ooit op aarde ge* weest is. Neem goed waar, zoo zal zich veel aan je open* baren.

Theodorik zette zijn oogen ver open en voelde zich gaan met ontembare vaart, door warme wind, altijd zuidwestwaarts. Hij deinde en veerde zachtjes voort en begon toen behaaglijk te wiegelen in speelsch galop. Het landschap wisselde, zijn gang ging verlangzamen en beter zag hij het panorama zich ontplooien, zich ontwik* kelen, en groepen zich uit elkaar los maken. Waar hij over gezweefd was bleef een ruw bergland achter: grü* lige randgebergten, doorbroken door drieste katarakten die krankzinnig in granietkloven kolderden. Als breede smoezelige rivieren kropen ze vandaar de moerassige vlakte in met even breede bedaarde zwaaien, af en toe stilblijvend in meren en dan weer verder klieterend over modder en door riet. Op die poelige laagte kegel* den gladde vulkaankolossen overeind, op hun hellingen flikkerde metaalhard subtropisch glimgróen, hun kop* pen waren kaal en geknot, terwijl zuilen zware roetros* sige rook de lucht in bolderden, 't Leek heelemaal niet

Sluiten