Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

gewerkt; wanneer*i soms gedrukt was, hoefde=n*i maar kort in een werk over sexualiteit te lezen, om zich daarna heerlijk opgewekt luchtig zwevend te voelen. Hoog boven die boel verheven, vrij er van. Zoo dwaal* de zijn denken rond. Nee, hier in Den Haag was het niks voor 'em; hij moest er uit gaan om er nooit terug te keeren.

Dan vertelde hij wat*i van plan was: zijn dagelijksch leven zuiver machinaal te maken in een dom baantje, zijn leven te concentreer en in de droom. Om Anjes zijn besluit duidelijk te maken gaf hij een kort over* zicht van zijn ervaringen — als vanzelfsprekend wetend dat zij openheid waard was —: het dwaze onderwijs dat*i ondergaan had, zijn werken aan de krant, voor zijn weekblad, aan z'n roman.... kortom zijn heele levens* en wereldinzicht dat er op neerkwam dat wat hij eischte in de maatschappij niet te vinden was. Zoo vermeldde hij ook even de afloop van zijn liefde, een kinderachtige historie, dat gaf*i dadelijk toe, maar die hem ook genoeg gezegd had.

Anjes stelde belang in z'n verhaal, maar was het niet in alles met hem eens, terwijl Wos, die er wel het een en ander van wist, af en toe een opmerking van instem* ming plaatste onder het peuteren aan zijn schoenwerk. Ze was niet zoo banaal om ten beste te geven dat er met zich te schikken nog wel wat te bereiken viel, ze bleek hem een jonge vrouw te zijn waar geest in zat en die ook wat van 't leven had gevoeld. Maar juist op liefde* gebied zag ze nog wel een mogelijkheid voor hem. Theo* dorik nam de vrijheid te zeggen dat hij daar niets van geloofde. Zij keek eens voor zich uit, misschien er over

Sluiten