Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

maken! Verwachtte dat de inspecteur wel een goed woord voor hem zou doen, die was hem welgezind, 't was immers ook het belang van de hooge heeren zelf? 't Had 'em heel wat hoofdbrekens gekost, maar tot dus* ver sloot het als een bus. Er stond geschreven....

Meteen sprong Oom als een kangeroe weg, hij had een nieuw gegeven! Het afbreken speet Theodorik; maar hij zou er nog wel meer van hooren. Snelletjes nam An de tafel af, en hij ging wandelen naar Deventer. Eens kijken in de Athenaeum*bibliotheek naar leesstof voor de avonden.

Hij was teruggekeerd met een verzameling heiligen* legenden uit de middeleeuwen; er was veel van dat genre in die bibliotheek, en hij herinnerde het zich nog als iets lichts, iets zuiver blanks, uit de tijd dat*i studie van het Katholicisme had gemaakt voor zijn roman. Eenvoudige verbeeldingen met eenvoudige ontroerin* gen, vooral over Maria. En nu zaten ze gedrieën rond de groote peer van de olielamp, de hoofden bij het warme vuur: Oom slapend, Annetje breiend, Theodorik over het boek gebogen, waar licht uit opscheen, terwijl hij weggeleefd was in een zachte reine sfeer, waar al het zwoele van het leven om was weggevallen. Blank lichtte het uit de stil voortloopende zinnen doorzichtig Duitsch; hoe een oude monnik in het voorjaar uit zijn cel gelokt werd door een zingend vogeltje, leefde hij teer mee; blauw was de lucht door de bruinende boomkruinen, sleutelbloemen geelden in het malsche groene kruid. Aan een vijver in het bosch bleef hij staan luisteren.... vergat de tijd door overweldigende, bovenaardsche aan*

Sluiten