Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

laten voorstaan, en nog minder op z'n standing, behan* delden ze'm als gelijke van stand en als mindere van vakkennis. Z'n werk bestond vooreerst uit niks anders als copieeren: hij moest opgeleid in de kantoortrant — de hoogste volmaking zou zijn: doorkneed zijn in de geijkte methoden. Een vooraanstaand leeghoofd, com* binatie van hoogmoed, bangheid en boersche voor* zichtigheid, gaf hem de aanwijzingen; vroeg*i waaróm iets zoo moest, dan luidde het antwoord: omdat het zoo hoorde. Geest was er bij hun niet aanwezig; ironie zouden ze niet gewaardeerd, satyre niet begrepen heb* ben. Gaf er één een mop ten beste, dan herhaalden ze die vele malen als t«i in de smaak viel, en anders deed de grappige dat zelf wel zelf het meeste lachend. Hij hield zich kalm afzijdig. Betrokken ze hem er in, dan speelde hij ze tegen elkaar uit, luchtig onverschillig een spotsopmerking plaatsend, alsof*i zich kon permittee* ren z'n hoofd heel ergens anders te hebben, als was*i rustig zich z'n macht bewust. Z'n gevoel had*i buiten dienst gesteld, z'n denken uitgeschakeld, z'n persoon* lijkheid afgeschaft. Hij zou nog typen moeten leeren op een cursus, en het Mercurius*examen te doen ver* diende misschien ook aanbeveling om dit baantje te houden of een ander buiten Den Haag te krijgen, maar*i had de eerste avonden weinig tijd.

Ze waren dan op 't bovenhuis je in de weer dat ze na veel Haagsche Couranten koopen, tremmen en trap* klimmen gehuurd hadden op een tweede verdieping in de Bloemenbuurt — of boodschappen er voor aan 't doen. Want: een middag, toen hij net in de betrekking was, had An 'em afgehaald, om samen nog eens te gaan

Sluiten