Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en al ging spreken van die nieuwe, guitige actrice van de Heerengracht, die ook zoo direct tot 't hart wist te gaan. Want v. d. Lugt, die begon in den Princesse-schouwburg, was verhuisd naar de Heerengracht om later... de vaste, gesubsidieerde bespeler van den „Koninklijke" te worden. Zoo is deze geboren theater-directeur stap voor stap voorwaarts gegaan om eindelijk daar te belanden waar hij met 'n gevoel van triomf rustig (in zooverre van rust bij hem ooit sprake is!) zetelen kan.

9 9 9

Aan 't eind van 't tweede seizoen (wat 'n tijd is dat nu al weer geleden!) won Annie van Ees het pleit voor goed door haar gevoelig en van jeugd sprankelend spel in Wedekind's „L e n t e." Toen wist men wat men aan haar had en men is haar even trouw gebleven als z ij dat bleef aan de door haar gedane beloften. Tevens deed v. d. Lugt zich in deze vertooning kennen als 'n regisseur, waarmee de ontwikkeling van ons tooneel rekening moest gaan houden. Trouwens, „De Tuin der Droomen" bracht reeds aan 't licht mèt Simons-

15

15

Sluiten