Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mees' „Kasbloem" en andere stukken, welk uitnemend en modern spelleider ér in v. d. Lugt school. Merkwaardig is 't, dat hij ook 't regisseurschap nimmer ambieerde. De plannen voor zijn gezelschap waren reeds vastgesteld, ja, de aanvang van 't eerste seizoen kondigde zich al aan, toen hij nog naar 'n regisseur zocht, 'n Bekend tooneelman zei 'm toen welmeenend: „waarom probeert u t zelf niet eens?" v. d. Lugt, zij 't schoorvoetend, hééft 't geprobeerd en... is ook hierin wonderwel geslaagd. En nu te bedenken, dat hij er zelf zoo tegen opzag!

» » ?

„De plannen waren vastgesteld". Jawel, maar ze werden niet geruchtmakend aan de wereld verkondigd, geen grootsche toezeggingen werden gedaan, welke meestal toch op teleurstelling uitloopen. Nee, rustig, zonder zelfverheffing is „Het Hofstad-Tooneel" aan 't werk getogen. Doch zakelijk was alles prachtig voorbereid, 'n welgekozen repertoir was vastgelegd en 'n puik ensemble stond klaar, het publiek te veroveren. Want was de generaal van dezen tooneel-troep prima, evenals ook

16

16

Sluiten