Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitenlanders doet denken, al is ze ook bij hem volkomen écht, is eveneens 'n ouwe getrouwe van dit gezelschap en met de jaren werd dit nu ook Hermann Schwab, wiens groot talent met den dag meer gewaardeerd wordt. Met zijne vrouw en Fie Carelsen is hij eveneens tot de kern gaan behooren, en de aanwinsten van de laatste jaren Louis Gimberg, Jacques Reule, Jet Roos, Louis van Gasteren en zoovele anderen (ik hoop, dat ik niemand te kort doe!) blijken alle versterkingen. Zonder vrees voor de toekomst kan „Het HofstadTooneel" dus thans zijn 11e jaar in gaan.

9 9 9

Niet alleen den Haag, het geheele land kent dit gezelschap en waardeert het. Waar het optreedt, gaat men met gerustheid naar den schouwburg, verzekerd van 'n verzorgde voorstelling en hoopt men op 'n spoedige terugkomst van 't ensemble. Tal van stukken maakten repertoire, ja, haalden zelfs 'n serie, zooals men voorheen in de kleine Nederlanden in de verste verte niet kende! „Centimes" zijn bij v. d. Lugt aan de orde van den dag! Ook de Haagsche ooievaar, die 'n algemeen Ne-

19

19

Sluiten