Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

AKTE V.

(Van alle kanten tegelijk nadert een leger roode soldaten. Onder krijgsgezang, met wapperende vaandels waarop Roode Leeuwen zün afgebeeld en de geheimzinnige emblemen van de adepten van het Groot Magisterium, dringen zü op Auranië aan, dat tenslotte geheel in den roeden drom is verdronken). De Roode Leeuwen:

Wü zijn de Roode Leeuwen,

Belagers van het Kapitaal,

De droom der oude alchimisten

Werd in de hand des volks tot staal

Wat zü met list wilden bereiken

Tot eigen baat en eigen roem

Wordt thans 't bezit der proletaren,

Des werelds arbeids-legioen. (Refrein)

Uw almacht, o Auruim, is van korten duur

Voor 't bewuste legioen van de „Roode Tinctuur"!

(Het rumoer van hun krügslied en wapengekletter verstomt voor het geluid van een machtige stem uit den hooge. Ze zien allen in eerbiedige stilte op.)

De Stem — Laat eens zien thans is 't genoeg. Trekt U

terug en ziet het resultaat van Uw strijd.

(De Roode Leeuwen trekken zoover mogehjk terug. We zien de woeste rei-dans der nymphen in het ongerepte Aurumatoom).

Proton — Ik ben.

De Stem — Het resultaat is goud! Gaat nu terug en krjkt

eens beter in Uzelf. De hoofdartikelen in Uw partij-organen hebben blijkbaar den Steen der Wüzen nog niet gevonden!

(De Soldaten af. De rei-dans van het goud a.v.).

AKTE VI.

(Aurum, later Radium)

Proton — Züt ge tevreden, mün vazallen?

De Electronen:

— Wü zün Uw slavinnen

— Wü zün Uw hetaeren

Sluiten