Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN NACHT IN HET VONDELPARK. *)

Eén dezer dagen diep in den nacht van een „dienst-reis" te Amsterdam teruggekeerd, miste ik mün huissleutel. Bellen op dit uur had geen zin, en zoo gebeurde het, dat ik, na een vergeefsch bezoek aan twee hotels, die tot de badkamers en het büjart toe door Yanks bezet bleken, mede als gevolg van een plotseling weer gewekte lust naar avontuur en van de overweging, dat het toch „al" bü half drie was en het dus „zóó" dag zou zün, enkele uren onder de iiaohtely'ke habitués van ons gastvrije Vondelpark doorbracht.

Het was vrij goed weer en nagenoeg elke bank van de groote allée droeg dus zü'n schamelen slaper. In het oorspronglooze licht en de gedragen stilte van dit wonderhjke uur, waarin de voorbüe dag zich als het ware moeizaam tranformeert in een nieuwen morgen, werkt dit zwy'igende (hoogstens zuchtende en kreunende) leven rondom als een betoovering. Ook ik zocht een plaatsje uit, verknutselde op vernuftige wijze een regenjas tot half kussen, half dek, verwisselde vanwege de assimilatie met nüjn slaapgenooten een strooien hoed voor een reispet, en trachtte te slapen. Wat dan ook, dank zü de vermoeienis, het „uitzicht" op een soort droomland van onwezenlyke witte bloemen en den sluimerzang van de hemeHiooge boomen boven myn hoofd ongetwüfeld gelukt zou zün, ware niet alleronverwachtst een venünig ijskoud motregentje met duizend speldeprikjes op gezicht en handen ons komen besluipen.

De eerste gedachte van den drie-kwart in droom gevangene is in zoo'n geval natuurlyk: stil laten regenen. Al nüjn buren bleken dat met mü eens te zün. Als de regen echter aanhoudt, zie ik hier en daar beweging komen: opstandigen, die den gehaten vy'and met een ruk van het moeie lichaam willen stooten,

*) De nacht volgende op mjjn omzwervingen in het Hemelruim. — Als feuilleton in „De Telegraaf", waarin bezwaarlijk kon worden geschreven,

dat ik wél een oude huissleutel bezat, doch geeni huis waarop dezelve

paste. De „geest" van het „avontuur" wordt hierdoor eenigszins gewijzigd...

Sluiten