Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

wetensvolle eerhjkheid eveneens georiënteerd naar het lagere, „geraffineerde". Toorop maakt een prachtige uitzondering in zijn vroeger werk, waarin steeds een tendenz naar 's menschen goddelijken oorsprong aanwezig is. Zün latere beelden, oogenschijnlijk evenwaardig, ontroeren niet door het reeds besproken gebrek aan a-dogmatische inspiratie. Het zün veelal madonna's en heiligen, maar aldus gewild, niet (steeds) gezien (zün portret van pater v. Ginneken is echter weer, w.s. door de macht eener diepere persoonlüke sympathie, van de eerste grootte).

De meeste andere portretten uit dezen tüd, noch die van de Marissen, nóch die van Sluyters e. a., zeggen nüj veel. Geheel apart staat echter de diehter-schilder Alb. A. Plasschaert (de oudere) met de weinigen, die hem reeds voïgden.

Sluiten