Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

Jean heeft een lief in het Hotel Central: het kamermeisje Yvonne.

Men kan zich dat zoo indenken. Het is een chic hotel, dit hotel Central; er zün liften, een hall, een pahnenterras, badkamers en een American bar. Er zün ook veel knappe kellners en portiers, die naar Yvonne vrüen, en veel Joodsche handelsreizigers, die met haar willen slapen. Dat beteekent konflikten. En het milieu eigent zich zelfs voor moderne tweegevechten en ontvoeringen. Plaats der handeling: den Haag, Londen, Boedapest ol Helsingfors.

Waarom slaat Iwan zoo grimmig op het aanbeeld?

Iwan verbeeldt zich, dat hü het hoofd van Fedor Alexandrowitsch onder den hamer heeft. Fedor heeft Sonja hef en Sonja bemint het geld van Fedor. Ook Iwan bemint echter de Vrouw in Sonja. Als het twaalf uur is, spoedt Iwan zich naar buiten en drinkt zich een leenjke roes aan de wodka, die hü in een kruik onder zün schootsvel draagt. Het geeft een dronkemansscène, waarvoor zich het beste eigenen Esschen, Falun of Ldverpool, maar die ook te Nisjni-Nowgorod of Rotterdam kan spelen.

En Jóhann?

Hü heeft zü'n arbeid voltooid. Een fraaie, in het zonlicht schitterende ploeg is de belooning. Hü' ldjkt er naar in bewondering en met trots, denkt aan zü'n carrière, een compagnonschap met den patroon, die oud wordt.

Dat is z ij n droom.

Voor het dramatisch verloop van de film zou het intusschen wel mooi zü'n als hü', ter bespoediging van zü'n maatschappelyke vlucht, eenige contanten uit een geldkistje of brandkast leende.' Dat strndt in geen enkel opzicht met de werkelijkheid en is zeer menschelük. Stramme gendarmen (waarvoor de Duitsche zich bü uitstek leenen, de Portugeesche b.v. zü'n veel te gemoedelijk) komen hem halen en voeren hem voor het gerecht. Als hü uit de gevangenis komt maakt hü ontijdig kennis met de wrekende Vrouw (die luj dacht te kunnen negeeren) en laat haar

Sluiten