Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GENÈVE NAAR GENUA.

Nu de vlaggen en de diplomaten weer geleidelijk zijn verdwenen, verschijnt Genève ons in zijn ware gedaante: een kleine provincie-stad, die, dank zij zijn talrijke renteniers en gepensioneerden, buitenlandsche ingezetenen en toeristen, de allures kan aannemen van een metropool... zónder alsnog te „poseeren". Al die honderden luxe-zaken, die tot in de verste stadswijken hun gesoigneerde artikelen met smaak en gratie étaleeren, maken een indruk van rustige welvarendheid. Evenals trouwens de bezadigde en verstandige lieden, die er langs flaneeren, de meer dan honderd kerkjes en evangelisatie-lokalen bevolken, en met blijkbaar gemak de twee groote theaters, het concertgebouw, het circus en de bioscopen onderhouden, om niet te spreken van het grandiose casino, dat natuurlijk in hoofdzaak voor de zomergasten is bestemd.

Moeite kost het te scheiden van de „oude" stad met zijn schilderachtige pleintjes, „in étages" boven elkaar gebouwd, en zijn groote, grijze huizen, waaraan vier eeuwen calvinisme en een trotsche historie een cachet van ongenaakbare hooghartigheid hebben verleend. En van het blauwe meer, en het kuddeke geitjes, die, met gevulde uiers en luid rinkelbellend, eiken morgen aan de deur hun melk komen bieden.

Alsof de „republiek en het canton Genève" geen naam had op te houden als „hoofd"stad der wereld en zetel 'van den Volkenbond"!

Noot op 17 Aug. 1926. Met dit stukje (op papier van de „Grande Brasserie Bavaria" te Genève) eindigen de notities van deze reis: Parijs-LyonSavoie-Genève-Genua(Ligurische Riviera)-Parijs-Holland.

Om begrijpelijke oorzaken: de tocht ging allerminst op rolletjes: Nadat we het in Parijs veroverde „bedrag voor de terugreis naar Holland" hadden gebruikt voor.... de dóór-reis naar Genève, in de verwachting daar minstens een functie van „gedelegeerde ten Volkerenbond" vacant te vinden, volgde

Sluiten