Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

.geworden: naar jou toe te gaan al wil ik, anders, ook nóg

zoo vaak van je „weg" om.... alléén te zijn

Ik heb je nog maar niet het briefje van Emmie uit Parijs gebracht, dat ik vanmiddag ontving. Het was ingesloten in een brief aan Jo H. Ze schijnt aan Jo te hebben geschreven, dat ze nu wel dood zou gaan, en smeekte haar om haar kindje niet in een gesticht te laten komen, waar het (als „artiesten-kind") zou verkwijnen; maar het in onze kunstènaars-kringen(I) in Holland onder te brengen. Arme Emmie! Ik zie haar nog vóór me in haar

kamertje van 5 M2. in de Rue des Batignolles (nu ja maar

dan toch de Rue des Batignolles, en Montmartre!). Ze

schijnt niet naar Holland te willen komen (hoewel haar kleine Marcelle hier toch èl die hygiënische zorgen zou vinden, waarvan ze het gemis in Parijs zoo betreurt) omdat ze nu eenmaal in de oogen van haar familie niet wil bekennen, dat haar vlucht aaar „de lichtstad" een failure is geweest. En dan... „je „lééft" immers slechts in Parijs"! Het is te triest om er aaa'te denken: 7 uur opstaan en haar kindje (als het tenminste géén aanval van bronchitis heeft!) hals over kop naar het bewaarschooltje brengen, dan naar haar betrekking, waar ze (met haar capaciteiten!) tegenwoordig „boodschappen" mag doen, één uurtje voor koffiedrinken, 's avonds haastig naar „huis" om het kindje te halen van de „goedhartige" conciërge, die er (a conto van 5 francs) wel zoo lang op heeft willen

passen. Na den „maaltijd" Marcelle naar bed en zij zelf

adressen schrijven: een goedhartigheid (och, ze zija zoo goedhartig in Parijs!) van de directie van het Magasia du

Louvre: 10 francs per duizend, naar de „chique" ar-

roadissementen Misschien is het die dagelijksche wandeling

Rue des Batignolles! (ach ja, er is poëzie ia diea naam) — Place de Clichy, die het bij haar „doet", maar Groote God. wat

een leven! *) Is het wonder, dat ik, als een zieteberder ons

zusje L. heb gewaarschuwd, die een soortgelijke richting

*) Noot van Nov. 1927. - Of.... niet natuurlijk! Elk oordeel in den geest van iet bovenstaande is feitelijk prematuur, en uit den booze. Em heeft sedert in haar Parijsche „avontuur" volhard, het kind schijnt sterker te zija geworden en de financiën heter. Zoodat, wat door de meesten onzer als een waanzinnige stijfhoofdigheid en een soort langzamen zelfmoord is beschouwd tenslotte nog een.... welbewuste richting zal blijken, en zelfs een offer. Af ter au.... Wat is de maatstaf van.... „geluk"?

Sluiten