Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

soete Piejmiej selle-me ze eitentje d'r is lekker warrem foor

'em make? .... Ajje op me bed komp!.... verdommeling.... Ik slaon je je herses in!....

Dan komt schoonmama even in de keuken, en begint ze, door de altijd open tusschendeur, haar eindelijke, eerste en eindelooze ochtend-discours... . over de kole en de damp en over d'r man.... „Goskrimmeneele, juffrouw, ik hip d'r sao fen gehoest vannacht.

Ik wist geregeld geen raad En nao segt me man wel: neim

andere kaole, seit ie.... en det sel ik den ook wel doewn óók..."

(Stilte).

Zij: 't Is nog altijd mar koud, hè Juffrouw?

Waarop schoonmama iets zegt over den mist....

En zóó dankbaar is de stumper over dit eerste menschelijke wederwoord, dat ik 'er nog een kwartier daarna hoor mompelen

over „dat beste mins" „Een echt goed mins, hoor.. .. God

wat 'e best mins is det!

Natuurlijk zijn we geen haar beter dan deze „onnoozelen, die God zullen zien", maar toch, wat een zegen, dat Hansje zijn eerste weken hier niet hoeft door te brengen!

De post brengt nog een paar late felicitaties: van Bé uit Den Haag, die schrijft, iets voor onzen jongen te zullen sturen, en van mevrouw D. uit Parijs, die ons de destijds geleende 350 francs, bij wijze van cadeau voor Hansje, kwijtschelt.

Weet je nog, Mien, de omstandigheden, waaronder we ze kregen?l: de overhaaste terugtocht van Genua, platzak, met een flesch Chianti en een rozijnenbrood, 30 uur in een derde-klascoupé. ... De luxe van een kopje koffie in Dyon, doodmoe, jij...

„in de zevende maand" De aankomst in Parijs op crediet

in ons oude hotel.... waar ik een paar harde eitjes en een quart „marrons chauds" voor je haalde en je een zaligen nacht van

veertien uur maakte Dan: het angstige ontwaken en de

overmatige blijdschap over de komst van die 350 francs, waardoor we nu (net als echte reizigers) tweede klas vérder konden gaan.... met den bloc-trein tot Brussel.. .

Dat alles is alweer zoo lang geleden Maar Hansje heeft

zijn wijze oogjes niet zóó maar gekregen....

Dezer dagen zal ik nu eens met den priester van de Liberaal Katholieke Kerk gaan spreken over.... zijn doop .... Theosofie,

Mazdaznan, Anthroposofie, Practisch Idealisme, de Derde

Weg Hoe laveeren wij, arme cultuur- en godsdienstloozen,

Sluiten