Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDACHTEN.

De ellende van onzen tijd is, dat we „het óók wel zoo vinden". In Hellas werd het als de hoogste verdienste beschouwd „met eere" te zijn oud geworden. Wij „vinden dat óók wel zoo". Maar we vinden nog zooveel méér. En daarom kan niets ons meer eenige houvast schenken of een daadwerkelijke richtsnoer zijn.

Zoo is ons leven, zoo is onze kunst.

Zelfs zijn er geen twee moderne menschen, die na hun dood in denzelfden hemel komen.

Critiek?! „Letterkundige critiek" op die luttele bloempjes, die de majestueuse onherbergzaamheid van dit brake land nog verschalken?! Het lijkt zoo nutteloos en waanwijs!

Dit is een tijd van ploegen en zaaien, en wachten (ademloos, maar ook: vol daadkracht en devotie) op de Nieuwe Zon, die het alles opeens in vollen bloei zal zetten!

*

Het beste middel tegen het ons ingeboren „egoïsme" is een „egoïsme" voor de(n) ééne(n) Andere, ons beter Zelf. („Duoïsme"!).

Laten we niet trachten van een ballet-ster (poeier, gepolijste nageltjes, gescherpt amoureus vernuft, verkild gevoel) een intelligente, liefhebbende vrouw te maken, noch van een handelsreiziger (goed sigaartje, laatste mop) een schriftgeleerde, noch van een aanbidder van Gloria Swanson een mensch met aesthetisch gevoel, noch van een geboren schoonmaakster een gestudeerde vrouw, noch van een hoer een heilige.

Wie zou de schepping nu willen „verbeteren" door een paardebloem te veranderen in een roos en hondsdraf in jasmijn? Of omgekeerd natuurlijk: een vrouwelijke jurist in een „eenvoudige" werkster en zoo'n malle luxe-orchidee in een bescheiden, nederig viooltje.

Wél.... koren in über-koren en een klein onoog'lijk wit veldbloemetje in de weelderige sneeuwwitte margriet, met een tienmaal zoo groot goudgloeiend hart.

Begrijpt u?

Ik bedoel: laat een commis-voyageur zien hoe hij een groot mensch kan zijn als zoodanig (moeilijk, moeilijk!), spreek tot een balletteuse alsof ze uw zuster ware, ook al ontmoet ge haar half-dronken, en geef uw schoonmaakster het betere op het gebied der stuiverromans. En een hoer.... Ja, een hoer heeft

Sluiten