Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

155

pelen, dansen, luchtig zijn... Het moet uit rozen nipppén en vérder zweven... de zon tegemoet!... Hoe moet men dan zoo iets „duidelijk" maken? ... Hè? ... Bij God...

Het f.: Nun, vom konkreten Leben handelten wir bereits. Ich sagte Ihnen, dass die Zeit nicht mehr fern ist, wo das Leben die entseelte Maschinerie aufs Neue durchseelen wird, wo die emanzipierten Organe aufs Neue vom Geiste unterworfen sein werden, und will in diesem Zusammenhange gewisse, im Osten, sowohl als im 'Westen verbreiteten Anschauungen gegenüber nur noch kurz bemerken, dass wenn dies geschehen ist, der erreichte Zustand unzweifelbar als ein höherer anzusprechen sein wird, als es derjenige war, wo die Seele zwar herrschte, doch der Organe und Werkzeuge entbehrte...

M. (klapt het boek dicht en werpt het weg).

(Het fantoom verwijdert zich en blijft in een hoek vaag zichtbaar ).

M. : Lezen... lezen... groote God, laat me lezen en geef me een oplossing in Uw woord. .. En zoo niet... vergetelheid!...

(Hij heeft een ander boek genomen en bladert er zenuwachtig in. Het is de Bhagavad Gïta, des Heeren Lied.

Een fantoom in luisterrijke Oostersche dracht is achter hem komen staan en ziet vol mededoogen op hem neer).

M. : Wat moet ik doen, gezegende Krishna... Hoe kan ik zwijgen, nu ik zelf reeds een muur van verwijten tusschen ons heb opgericht... Hoe kan ik zwijgen waar ik zonder haar niet leven kan, en de Liefde slechts leeft in de luchtige onbezonnenheid van een vlinderdans... Hoe kan ik zwijgen en den muur laten staan tusschen mij en mijn liefde... Hoe moet ik spreken en haar verwijten pareeren, die niet zoozeer uit haar eigen hartje komen, dat slechts vervuld is met de goddelijke alledaagschheden, doch haar door mijn eigen boos geweten worden geinspireert? ... Ik bid U, alwijze Krishna, laat God zelf door U spreken... Moge de Onnoembare Eéne mij thans den raad geven, dien mijn radeloos hart behoeft...

Het fantoom:

.. .Hij, die, in het Eeuwige Zijn handelingen stellend, alle vruchtverlangen heeft verzaakt, hem deert het kwaad Zoo min als water 't lotusblad...

Sluiten