Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

heerder der voornoemde vennootschap in vorming, vergunning worde verleend op een drie-tal nader overeen te komen punten in Uw Gemeente en op nader overeen te komen voorwaarden, een dergelijke automaat (waarvan de volledige omschrijving: maat, kleur, functioneering e.d. U desgewenscht nader zal worden toegezonden) op te stellen en te exploiteeren.

Met de meeste hoogachting en bijzonderen dank voor een, zoo mogelijk, spoedige afwikkeling, waarmee U dit project zult willen begunstigen,

Hoogachtend,

Uw dw. enz.

TltL „TABATO" AMSTERDAM.

Die Deutsche Automaten Gesellschaft „Stollwerck und Co." in Coeln, deren Interessen fuer Holland ich wahrnehme, uebermacht mir soeben Ihre wt. Anfrage vom 7. cr. nach sogen. Cigaretten Automaten zur directen Behandlung und Erledigung.

Bevor ich Ihnen nun mit naeheren Angaben ueber Preis, Conditionen, Abbildungen etc. an Hand gehen kann, muss ich genau wissen, welche Einwuerfe, die Groesse der Schaechte, die Art und Groesse der Packungen etc. in Frage kaemen. — Dies kann natuerlich nur mittels einer persoenlichen Ruecksprache erfolgen und moechte ich Sie deshalb hoefl. bitten, mir mit einigen Worten berichten zu wollen, wann ich Sie sprechen kann.

Unsere Pabrik ist als die bedeutendste auf dem Gebiete der Automaten Branche jedenfalls in der Lage Ihnen Alles Gewuenschte liefern zu koennen.

In Erwartung Ihrer gesch. Nachrichten empfehle ich mich Ihnen

Hochachtungsvoll, enz.

Titl. „TABATO" AMSTERDAM. Mijnheer,

Ik was enkele dagen buiten Amsterdam en kan daarom pas heden ons aangenaam onderhoud van verleden week als ook de ontvangst der diverse Cigaretten pakkingen bevestigen.

Ik heb Uw aanvraag onmiddellijk aan mijn huis te Berlijn doorgegeven en hoop binnen kort nadere gegevens —' zooals afbeeldingen, prijs en verdere condities —• te ontvangen.

Zoodra zulks in mijn bezit is zal ik U direct bericht laten toekomen.

Inmiddels teekent

Hoogachtend, enz.

Aan de N.V. tot Exploitatie van Sigaretten-automaten. Reguliersgracht 112, AMSTERDAM.

Naar aanleiding van Uw verzoek aan Burgemeester en Wethouders van Utrecht, tot het plaatsen van sigaretten-automaten in deze stad, verzoek ik U mij een volledige omschrijving met teekening te doen toekomen van deze automaten.

De Ingenieur van Gemeentewerken, enz.

Sluiten