Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

gens van ons beider principe, dat een zoo banale en zuiver technische bezigheid als pap- en rijst- en boterham-eten geen ruimte mag innemen in ons... gedachten-leven.

IV.

Dan is er natuurlijk nog een derde probleem (ik zou hier willen spreken van de Drie Kardinale Problemen van Baby-verzorging), dat ik echter slechts voor een exclusief publiek van menschenmet-kinderen durf aanroeren. De anderen begrijpen niet, dat baby-plasjes heelemaal niet vies zijn, dat een vuile luier (de kinderloozen spreken hier» kiesheidshalve, Van... „schilderijtjes"!) niet anders en niet erger is dan een, al of niet bevredigend, testimonium, noch dat het vraagstuk van de zindelijkheid met aesthetica absoluut niets te maken heeft (ik behoor n.1. niet tot de extremisten, die zelfs beweren, dat het zien van zoo'n „schilderijtje" een „rein genot" is!), en door de meeste menschen met een even heiligen ernst wordt beschouwd en besproken, als dat van de radio-distributie, de tooneel-hervorming of de predestinatie.

Ik wil er hier niet méér van zeggen.

Nog slechts dit: van Hans leer ik de fundamenteele moeilijkheden kennen en gansch onbevroede schuilhoeken doorvorschen, van onze Nederlandsche taal. Dat niet alléén: ook op muzikaal en picturaal gebied is hij bezig mijn horizon aanzienlijk te verruimen.

Alle leergierige vaders zullen dit onmiddellijk beamen!

En ik kan me dan ook geen oprecht kunstenaar voorstellen, hetzij dan schrijver, schilder of musicus, die niet af en toe met ernst en devotie bij zijn „jongste" in de leer gaat!

Sluiten