Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEDEN.

Voor Ph. D. baron van Pallandt van Eerde.

XXII.

Gij kunt.

Ik was in Uw tempel —

De eenzame tempel mijns Harten.

Ge hebt mij met Uw licht omvangen,

Het heeft me doortrokken,

Gereinigd.

Ik was met U, Heer.

Een oogenblik was ik als Gij:

Alles.

Nu treed ik naar buiten.

[Stilte mijns Harten: waar zijt Ge?!]

En vraag U, God:

Wat zal mijn eerste daad zijn?

Vrouwtje!!...

Liefste, ik droeg je toch in mijn hart Toen ik bad

Mag ik je vertellen van mijn extase?

Maar Zij, mijn andere Tempel, schijnt gesloten!

O, duistere wolk, die

Mijn verheerlijkte wederkomst

Bedreigt Heere!!

Gij spreekt:

Dit, zoon, is 't Heilige der Heü'gen. Diep in uw eenzaam Hart Gaf ik Uw kracht: Voor dit!

Dit, Uwer Liefde Tempel Is mijn waarlijk Huis.

Sluiten