Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII

blz.

§ 43 Bijkomende straffen 242

§ 44 Straftoemeting 248

§ 45 Ambtelijke hoedanigheid 252

§ 46 Herhaling (recidive) 253

§ 47 Samenloop van strafbare feiten 257

HOOFDSTUK VII

VOORWAARDEN VOOR HET RECHT TOT STRAF¬

VORDERING. VERVAL VAN HET RECHT TOT STRAFVORDERING EN STRAFVOLTREKKING

§ 48 Klachtdelicten 265

§ 49 De gronden, die het recht tot strafvervolging en

tot straffen doen vervallen 270

§ 50 De kracht van het rechterlijk gewijsde 271

§ 51 Dood van den verdachte en van den veroordeelde. 277

§ 52 Verjaring 277

§ 53 Afdoening buiten proces 281

§ 54 Gratie , 283

Artikelsgewijze ingerichte klapper 287

Alphabetische klapper 289

Sluiten